Пасля ўрокаў — у “STEM–гараж”

STEM-падыход заснаваны на сувязі інфармацыі з навыкам, які замацоўваецца праз эксперымент. Менавіта па такім прынцыпе працуе “STEM-гараж” на базе гімназіі № 4 Баранавіч. Праект уяўляе сабой цыкл заняткаў для вучняў 5—6 класаў. На іх педагогі расказваюць пра пэўную з’яву, паняцці і тут жа прапануюць дзецям эксперымент, які дэманструе тэорыю ў дзеянні.

Што адбываецца на занятках

У праграму праекта “STEM-гараж” уключаны заняткі па праграмаванні, навуковыя доследы і даследаванні, навуковыя квесты, рашэнні вынаходніцкіх і інжынерных задач (міні-праекты, творчыя праекты), выкарыстанне інтэрактыўных сімулятараў, прагляд і абмеркаванне вучэбных відэа.

Заняткі ў “STEM-гаражы” рэалізуюцца як заняткі аб’яднанняў па інтарэсах. У праекце працуюць 4 педагогі (настаўнікі фізікі, хіміі, ма­тэматыкі і інфарматыкі). Працяг­ласць курса — 68 гадзін.

STEM развівае метапрадметныя навыкі, якія дапамогуць дзіцяці ў любой сферы. Нават гуманітарыям STEM-мысленне дае сістэмнае бачанне прадмета, вучыць будаваць прычынна-выніковыя сувязі, аналізаваць і прагназаваць розныя варыянты развіцця падзей. Такія здольнасці спатрэбяцца і праграмісту, і пісьменніку.

Адметнасць праграм у “STEM-гаражы” ў актыўнай камунікацыі і каманднай рабоце на занятках (некалькі вучняў працуюць над адным праектам). Такі падыход прадугледжвае навучанне дзяцей супрацоўніцтву, развівае навыкі зносін, работы ў групе.

Наталля Карней, настаўніца матэматыкі, адказвае за праектаванне агульнай канцэпцыі заняткаў і за блок матэматыкі: “Наш праект, на мой погляд, цалкам прыдатны для навучэнцаў 5—6 класаў спосаб пераадолення страху перад вывучэннем новых вучэбных прадметаў у 7 класе. Такія заняткі дапамага­юць развіць дапытлівасць і патрэбу ў больш дэталёвым і сур’ёзным спазнанні новых навук і атры­маць магчымасць у пэўнай ступені вызначыцца са сваімі інтарэсамі і магчымасцямі ў той ці іншай галіне. Навучанне ў “STEM-гаражы” дапамагае асвоіць методыку даследавання па ўзоры, набыць неабходныя ўменні і навыкі і фарміруе элементы праектнай культуры. Найлепшым варыянтам для рэалізацыі STEM-падыходаў лічу пазаўрочную дзейнасць”.

Заняткі ў “STEM-гаражы” заўсёды цікавыя і займальныя, а інакш цяжка ўтрымаць увагу сучасных дзяцей. Фрактальныя святлодыёдныя паштоўкі, магнітны лізун і магнітная касметыка, вырошчванне крышталя, 3D-відэа, калейдаскоп, стварэнне тэлеграфа і інш. — усё гэта змаглі адкрыць для сябе, стварыць і вывучыць навучэнцы гімназіі ў мінулым го­дзе.

Актуальная тэма

У гэтым годзе ўсе міні-праекты каманда “STEM-гаража” вырашыла аб’яднаць адной актуальнай сёння тэмай “Вірус”. Таму мэта заняткаў агульная — стварэнне зоны, бяспечнай для здароўя.

Дзеці ствараюць свае вучэбныя мультфільмы ў тэхніцы stop motion, шлагбаум, які працуе на датчыку руху, аўтамат для выдачы прадуктаў і аўтамат для апрацоўкі рук. І зноў новыя і цікавыя веды з біялогіі, хіміі, фізікі, матэматыкі, зноў праграмаванне, мастацтва і творчасць, прычым у любой тэхнічнай задачы зной­дзецца месца і мастаку, і пісьменніку.

Каб быць запатрабаваным спецыялістам, сёння мала доб­ра ведаць прадмет. У любой сферы трэба валодаць міждысцыплінарнай гнуткасцю: умець крытычна думаць, звязваць разрозненыя фрагменты ў адно цэлае, сістэмна падыхо­дзіць да вырашэння праблем і ўспры­маць задачу як праект. Усё гэта элементы STEM-мыслення, якое развіваюць на занятках у “STEM-гаражы” ў гімназіі.

Варвара ЗЛОБІНА.